Hyppää sisältöön

Salo-Uskelan suojeluskuntatalon laatta sekä Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen muistolaatta

Rummunlyöjänkatu 2, Salo

Salo-Uskelan suojeluskuntatalon laatta on kiinnitetty nykyisin Siniseksi Taloksi kutsutun rakennuksen (Rummunlyöjänkatu 2) julkisivuun vuonna 1987. Salon Seudun Reserviupseerit, maamme toiseksi vanhin reserviupseeriyhdistys, hankki pronssisen laatan entisen suojeluskuntatalon seinään yhdistyksen 60-vuotisjuhlien yhteydessä. Laatassa kerrotaan talon vaiheista sekä siitä, missä joukoissa salolaiset taistelivat vuosina 1939-1945. Salo-Uskelan suojeluskuntatalon suunnitteli 1920-luvun alussa arkkitehti, professori Erik Bryggman. Rakennus oli Varsinais-Suomen ensimmäinen, joka rakennettiin suojeluskuntataloksi. Talon rakensivat vuonna 1923 Salon suojeluskunta ja Lotta Svärd – Salon paikallisosasto. Rakennus on nykyisin suojeltu.

Sinisen talon julkisivussa paljastettiin 22. marraskuuta 2006 Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n ja Salon Seudun Lottaperinne ry:n toimesta sotilaspoikien ja lottatyttöjen muistolaatta, jossa lukee teksti: ´Viime sotien aikana suojeluskuntien sotilaspojat ja lottatytöt vapauttivat toiminnallaan huomattavan määrän sotilaita ja lottia vaativampiin tehtäviin´.

Erik Bryggman oli funktionalismin varhaisia kokeilijoita maassamme. Myöhäistuotannossaan hän edusti sotienjälkeisiä arkkitehtuurivirtauksia. Bryggman toimi Turussa ja suunnitteli Saloon useita rakennuksia. Parhaana näistä voidaan mainita entinen elokuvateatteri Kiva, joka on nyttemmin suojeltu valtakunnallisesti merkittävänä rakennustaiteellisena kohteena.

Yhteystiedot
Rummunlyöjänkatu 2, Salo